ATAKENT ARABULUCULUK MERKEZİ

Kontrol Tamamen Sizlerde!

Uzlaşmak daha önce hiç bu kadar kolay, hızlı ve kazançlı olmamıştı. Atakent Arabuluculuk Merkezi, tarafların birlikte kazanabileceği yöntemleri ortaya çıkarmaları konusunda her biri alanında uzman tarafsız arabulucuları ile tüm sürüç boyunca sizlerin yanında olma sözü veriyor.

 

Arabulucu Kimdir?

Arabulucu, bir köprü inşa eden mühendis gibidir; ancak bu köprü, karşıt görüşleri olan insanlar arasında kurulur. Çatışmanın ortasında, tarafları bir araya getirerek, onların kendi çözümlerini yaratmalarına yardımcı olur. Arabulucu, tarafsız bir rehber olarak, iletişimi kolaylaştırır, anlayışı derinleştirir ve uyuşmazlıkları çözüme kavuşturacak ortak zeminin bulunmasına yardımcı olur. Yani, arabulucu, tarafların köprüler kurmasına yardımcı olan ve onları çözümün kendi ellerinde olduğu bir yolculuğa çıkaran bir yol göstericidir.

Singapur Konvansiyonu

Birleşmiş Milletler Uluslararası Ticaret Hukuku Komisyonu (UNCITRAL) tarafından hazırlanan ve yürürlüğe giren Singapur Konvansiyonu'nun kabul edilmesine ilişkin süreç 2015 yılında başlamıştır.​

Paris Antlaşması

2016 yılında Paris Anlaşması resmi olarak yürürlüğe girmiş ve çevre uyuşmazlıklarının çözümünde Alternatif Uyuşmazlık Çözüm yöntemlerinin önemi daha da artmıştır.

BM Konvansiyonu

2018 yılında "Singapur Konvansiyonu" olarak da bilinen Uluslararası Ticarette Arabuluculuk Anlaşmalarının Uygulanması Üzerine Birleşmiş Milletler Konvansiyonu imzaya açılmıştır.

Ticari Uyuşmazlıklar

Uluslararası ticaret uyuşmazlıklarının çözümünde arabuluculuğun kullanımını teşvik eden ve arabuluculukla varılan anlaşmaların farklı ülkelerde tanınmasını ve uygulanmasını kolaylaştıran Singapur Konvansiyonu 7 Ağustos 2019'da Singapur'da düzenlenen törenle resmi olarak imzalanmıştır.

Online Arabuluculuk

COVID-19 pandemisi nedeniyle Alternatif Uyuşmazlık Çözüm süreçlerinin, özellikle arabuluculuk ve tahkimin, sanal ortama taşınmıştır. Pandemi, fiziksel toplantıların yapılamaması nedeniyle online arabuluculuk, tahkim ve diğer Alternatif Uyuşmazlık Çözüm yöntemlerinin hızlı bir şekilde benimsenmesini ve geliştirilmesini zorunlu kılmıştır.

Sanal Ortamların Gelişmesi

Pandeminin etkilerinin 2021 yılında da devam etmesiyle sanal Alternatif Uyuşmazlık Çözüm uygulamalarının (online arabuluculuk ve tahkim gibi) daha da yaygınlaşmıştır. Pandemi, sanal Alternatif Uyuşmazlık Çözüm platformlarının kullanımını ve kabulünü artırarak, bu süreçlerin esnekliğini, erişilebilirliğini ve etkinliğini önemli ölçüde geliştirmıştir.

Süreç Nasıl İşliyor?

Arabuluculuk süreci, genellikle hazırlık, başlangıç toplantısı, konuların belirlenmesi, seçeneklerin geliştirilmesi, müzakere ve anlaşmaya varma basamaklarını içerir.

Randevu

Randevu süreci, arabuluculuk sürecinin başlangıç aşamasıdır. Taraflar, arabuluculuğa karar verdikten sonra, bir arabulucu seçer ve arabulucuyla iletişime geçerler. Arabulucu, taraflarla iletişim kurarak uygun bir zaman ve yer belirler. Bu aşama, tarafların ihtiyaçlarını ve beklentilerini anlamaya yönelik ön görüşmeleri de içerebilir.

İlk Oturum

İlk oturum, arabuluculuk sürecinin resmi olarak başladığı andır. Bu oturum genellikle tarafların, arabulucunun rehberliğinde, uyuşmazlıklarını açıklamalarıyla başlar. Arabulucu, sürecin kurallarını, gizlilik yükümlülüklerini ve arabuluculuğun temel prensiplerini açıklar.

Müzakere

Müzakere süreci, tarafların, arabulucunun yardımıyla, uyuşmazlıklarının çözümüne yönelik müzakerelerde bulundukları aşamadır. Arabulucu, taraflar arasında iletişimi kolaylaştırır, sorunların çözümüne yönelik yaratıcı alternatifler geliştirmelerine yardımcı olur ve müzakereleri yapıcı bir yönde ilerletir.

Arabulucularımız

“Çatışma çözümünde yenilikçi stratejiler sunarak tarafların en uygun çözüme ulaşmalarını sağlayan sertifikalı arabulucularımız, geniş bir deneyim ve uzmanlık birikimine sahiptir. Arabulucularımız, tarafların ihtiyaçlarına odaklanarak; etkili, adil ve özelleştirilmiş arabuluculuk hizmetleri sunmaktadır”

ai generated, man, gentleman-8015967.jpg

Arabulucu, tarafsız bir rehber olarak, iletişimi kolaylaştırır, anlayışı derinleştirir ve uyuşmazlıkları çözüme kavuşturacak ortak zeminin bulunmasına yardımcı olur. 

Ad Soyad
Şehir
ai generated, man, gentleman-8015967.jpg

Arabulucu, tarafsız bir rehber olarak, iletişimi kolaylaştırır, anlayışı derinleştirir ve uyuşmazlıkları çözüme kavuşturacak ortak zeminin bulunmasına yardımcı olur. 

Ad Soyad
Şehir
ai generated, man, gentleman-8015967.jpg

Arabulucu, tarafsız bir rehber olarak, iletişimi kolaylaştırır, anlayışı derinleştirir ve uyuşmazlıkları çözüme kavuşturacak ortak zeminin bulunmasına yardımcı olur. 

Ad Soyad
Şehir

Arabuluculuk Merkezlerimiz

Üç ayrı merkezde sunduğumuz arabuluculuk hizmetlerimiz yakında tüm Türkiye’de sizlerle buluşuyor.

Yalova

Adres:
Tel:

İstanbul

Adres:
Tel:

Ankara

Adres:
Tel: