Yalova, Arabuluculuk ve Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yöntemleri alanında merkezi konumu sayesinde ilgi odağında

Tamamı alanında uzman, iletişim becerileri yüksek hukukçulardan oluşan değerli kadromuzun liderliğinde, uyuşmazlık yaşayan taraflar Atakent  Arabuluculuk Merkezi ile evlerine mutlu ve huzurlu dönmektedirler.

Arabuluculuk Tarafsızlık, Güven ve Gizlilik Gerektirir

En doğru çözümler için daima sizlerin yanındayız!

Arabuluculuk, alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemi olarak Türkiye’de yeni bir kavramdır. Bu bağlamda arabuluculuk, Türk Hukuk Sistemi’ne 6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu’nun 22 Haziran 2012 tarihinde yürürlüğe girmesi ve birincil mevzuata ek olarak Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu Yönetmeliğinin 26 Ocak 2013 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanmasıyla uygulanmaya başlamıştır.

Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yöntemleri

Aalternatif uyuşmazlık çözüm yöntemlerinin kullanımının giderek arttığı günümüzde, bu yöntemleri başarı ile uygulayan ülkelerden birisi olarak Türkiye ön plana çıkmaktadır.

Arabuluculuğun Gelişimi

Arabuluculuk, ülkemizde kullanılmaya başlandığı 2013 yılından bu güne, kapsamı ve uygulama alanı genişlemiş, sağladığı avantajlar ile uyuşmazlık çözümünde önemli bir yer
edinmiştir.

ai generated, professional, woman-8513200.jpg

Biz kimiz? Atakent Arabuluculuk Merkezi

Türkiye merkezli Atakent Arabuluculuk Merkezi öncelikle Marmara Bölgesinde ve akabinde tüm Türkiye’de arabuluculuk ve tahkim hizmetlerinde öncülük etmeyi amaçlamaktadır.

Yalova Arabuluculuk

Vizyonumuz

Atakent Arabuluculuk Merkezi olarak, Türkiye merkezli kurumumuz, dünya çapında arabuluculuk ve tahkim hizmetlerinde öncülük etmeyi amaçlamaktadır.

Kültürlerarası anlayışın köprüsü ve hukuki çözümlerin öncüsü olmak vizyonumuzdur. Her bir ihtilafın benzersiz olduğunu kabul ederek, global çapta işbirliği ve barışın sürdürülebilirliğine katkıda bulunmayı hedefliyoruz.

Uluslararası arenada rekabetçi bir lider olarak konumlanmak ve her ihtilafa özgü, yenilikçi, etkili ve adil çözümler sunarak taraflar arası anlaşmazlıkları dönüştürmeyi amaçlıyoruz.

Bu süreçte, teknolojinin ve dijital dönüşümün gücünden yararlanarak, arabuluculuk ve tahkim süreçlerini daha erişilebilir, şeffaf ve hızlı hale getirme konusunda sürekli iyileştirmeler yapmayı taahhüt ediyoruz.

Uzman kadromuz ve geniş ağımız ile global ve yerel ihtiyaçları dengeli bir şekilde karşılamayı, sektördeki en iyi uygulamaları benimseyerek uluslararası iş ve hukuk topluluğuna katkıda bulunmayı hedefliyoruz.

Tüm dünyadan müşterilerimize ve paydaşlarımıza değer katmak için yenilikçi yaklaşımlar ve sürdürülebilir çözümler sunmayı amaçlayarak, global anlamda adaletin ve barışın gelişimine liderlik etmeye adanmışızdır.

Misyonumuz

Kurum olarak misyonumuz, uluslararası standartlarda, adil ve erişilebilir arabuluculuk ve tahkim hizmetleri sunarak, global çapta iş ve hukuk dünyasında uzlaşı ve adaletin sağlanmasına öncülük etmektir.

Türkiye'de yerleşik olmamızın getirdiği stratejik konum ve kültürel çeşitliliği avantaja çevirerek, farklı hukuk sistemleri ve iş pratikleri arasında köprü kurmayı amaçlıyoruz.

Bu misyon doğrultusunda, uluslararası anlaşmazlıkların çözümünde yenilikçi yöntemler ve teknolojik araçlar kullanarak, tarafların ihtiyaç ve beklentilerine uygun, hızlı ve etkili çözümler üretmeye odaklanmaktayız.

Arabuluculuk ve tahkim süreçlerimizi sürekli olarak geliştirerek, şeffaflık, erişilebilirlik ve mükemmellik ilkeleri doğrultusunda hizmet sunmayı taahhüt ediyoruz.

Uzman kadromuz ve geniş uluslararası ağımız ile sektöre liderlik eden bir kurum olmayı hedeflerken, aynı zamanda arabuluculuk ve tahkim alanında eğitim ve bilinçlendirme faaliyetleriyle topluma katkıda bulunmayı, hukuki çözümlerin yanı sıra barış ve uyumun geliştirilmesine yönelik sürdürülebilir projeler geliştirmeyi amaçlıyoruz.

Global ve yerel düzeyde, tüm paydaşlarımızla işbirliği içinde, adalete erişimi kolaylaştırarak ve kültürlerarası anlayışı teşvik ederek, dünya çapında uzlaşma kültürünün yaygınlaştırılmasına katkı sağlamak misyonumuzun temel taşıdır.

Değerlerimiz

Adalet ve Tarafsızlık: Her kararda ve süreçte adaleti ve tarafsızlığı en ön planda tutarız. Çözümlerimizde, tüm tarafların haklarına saygı gösterilmesini sağlamak ve adil bir ortam yaratmak temel önceliğimizdir.

Şeffaflık ve Güven: Süreçlerimizi, kararlarımızı ve etkileşimlerimizi tam bir şeffaflıkla yönetir, tüm paydaşlarımıza açık ve anlaşılır bilgi sağlarız. Bu yaklaşım, bize olan güveni artırır ve uzun vadeli ilişkilerin temelini oluşturur.

Mükemmellik ve Profesyonellik:
Sürekli gelişim ve mükemmellik arayışı içindeyiz. Uzman kadromuz ve süreçlerimizle, alanımızdaki en yüksek profesyonel standartları karşılamayı ve aşmayı hedefleriz.

Kültürlerarası Duyarlılık: Küresel bir kurum olarak, çeşitliliği kucaklar ve kültürlerarası duyarlılığı teşvik ederiz. Farklı kültürel arka planlardan gelen taraflar arasında anlayış ve uyumun sağlanmasına öncülük ederiz.

Yenilikçilik: Arabuluculuk ve tahkim süreçlerimizi sürekli olarak yenilikçi yaklaşımlar ve teknoloji kullanarak geliştiririz. Bu sayede daha hızlı, etkili ve erişilebilir hizmetler sunmayı amaçlarız.

Sürdürülebilirlik ve Toplumsal Katkı: Kararlarımızı ve projelerimizi, sürdürülebilirlik ilkeleri doğrultusunda şekillendiririz. Topluma ve çevreye olan sorumluluğumuzun bilincinde olarak, barış ve uyumun geliştirilmesine yönelik çalışmalarla toplumsal katkı sağlarız.

İşbirliği ve Paydaş Katılımı: Global ve yerel düzeyde işbirliğine ve paydaşlarımızın süreçlerimize aktif katılımına büyük önem veririz. Çeşitli görüş ve deneyimlerin bizi daha güçlü kıldığına inanırız.

Atakent Arabuluculuk Merkezi
Çözüm Ortağı Olun!

Atakent Arabuluculuk Merkezi tarafından yüksek standartlarda sunulan arabuluculuk ve tahkim hizmetlerinin asli bir parçası olmak için lütfen bizimle iletişime geçin.